Protectia Datelor cu Caracter Personal

Notificare Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

1. Informaţii Generale

a) Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația națională în vigoare.

 b) Operatorul

Noi, S.C. REPER V TRANS S.R.L., cu sediul în Blvd. Basarabia nr. 256G, sect. 3, București, România, reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găsi mai jos.

c) Responsabil de protecție a datelor Arion Ciprian, mail: dpo@reperautotrans.ro.

Puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment prin completarea unei cereri în scris depusă la sediul societatii sau la adresa de e-mail: dpo@reperautotrans.ro. 

2. Informaţii cu privire la Procesare

a) Inregistrarea persoanelor vizate

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularelor de creare cont si/sau de comanda tipizate în scopul desfăşurării activităţii firmei pentru îmbunătățirea serviciilor către clienți/cumpărători.

Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) GDPR.

b) Scopul prelucrarii

- informarea clientilor/cumparatorilor privind situatia contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la comanda, la bunurile si serviciile achizitionate;

- trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail);

- cercetare de piata, urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul clientului.

Prin completarea datelor in formularul de creare de cont si/sau comanda, cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date REPER V TRANS SRL si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus.

c) Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a onora comenzile efectuate de catre client/cumparator. Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a persoanelor vizate sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Nu sunteti obligați să ne furnizați aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract.

3. Drepturile dumneavoastră

Ca si persoană vizată, puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c) în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR.

Aceste drepturi sunt următoarele:

• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR);

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR);

• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR);

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR);

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR);

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR);

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR);

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.

 

Reper Auto Trans © 2020